tổng mặt bằng brg diamond park plaza 16 láng hạ

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ KHU QUẢNG TRƯỜNG

phối cảnh khu quảng trường brg 16 láng hạ - 03
phối cảnh khu quảng trường brg 16 láng hạ - 04
phối cảnh khu quảng trường brg 16 láng hạ - 01
phối cảnh khu quảng trường brg 16 láng hạ - 02

PHỐI CẢNH TẦNG MÁI KHU VĂN PHÒNG BRG GRAND PLAZA 16 LÁNG HẠ

phối cảnh khu quảng trường brg 16 láng hạ - 06
phối cảnh khu quảng trường brg 16 láng hạ - 05

*Ảnh phối cảnh mang tính chất minh họa. Chủ đầu tư có thể thay đổi một số hạng mục mà không thông báo trước.