Danh mục vật liệu hoàn thiện áp dụng cho các căn hộ bàn giao hoàn thiện gắn tường cao cấp tại dự án BRG Grand Park Plaza 16 Láng Hạ. Lưu ý, một số căn hộ sẽ không có bồn tắm theo thiết kế mặt bằng điển hình.

danh mục vật liệu bàn giao brg grand plaza 16 láng hạ - 01
danh mục vật liệu bàn giao brg grand plaza 16 láng hạ - 02
danh mục vật liệu bàn giao brg grand plaza 16 láng hạ - 03
danh mục vật liệu bàn giao brg grand plaza 16 láng hạ - 04
danh mục vật liệu bàn giao brg grand plaza 16 láng hạ - 05
danh mục vật liệu bàn giao brg grand plaza 16 láng hạ - 06
danh mục vật liệu bàn giao brg grand plaza 16 láng hạ - 07
danh mục vật liệu bàn giao brg grand plaza 16 láng hạ - 08
danh mục vật liệu bàn giao brg grand plaza 16 láng hạ - 09

Do sự phức tạp về nguồn cung cấp nguyên vật liệu. Chủ đầu tư giữ quyền thay đổi mầu sắc/ và thay đổi trang thiết bị của căn hộ với chất lượng tương đương. Mọi thông tin trong tài liệu này đúng tại thời điểm phát hành và có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Cần thông tin chi tiết hơn về nguyên vật liệu và trang thiết bị bàn giao quý khách có thể liên hệ để biết chi tiết.